Middels dit formulier kunt u uw wensen kenbaar maken m.b.t. het ophangen van uw verlichting zodat wij een zo nauwkeurig mogelijke inschatting kunnen maken van de montagetijd en de benodigde materialen.

  1. Montagelocatie

  Contactpersoon:
  Dhr.Mevr.

  2. Algemeen


  de volledige vloeroppervlakte is leeg.er staan verplaatsbare meubelen onder de lamplocatie(s). (bureaus, tafels, stoelen)er staan NIET verplaatsbare meubelen onder de lamplocatie(s). ((receptie) balie, e.d.)

  3. Mogelijkheden om het plafond te bereiken
  moeten wij verzorgen.verzorgt u zelf en is (zijn) op de montagelocatie aanwezig.

  NeeJa

  NeeJa  reeds opgebouwdnog door ons op te bouwen

  NeeJa

  4. Ophangpunt(en)
  is (zijn) al aangebracht in het plafond.is (zijn) al afgetekend en moet(en) door ons worden aangebracht in het plafond.moet(en) door ons worden afgetekend en worden aangebracht in het plafond. (wij ontvangen graag een (gedetaileerde) tekening van u met de afstanden)

  5. Constructie van het plafond is,
  van betonplaten (de randen zijn zichtbaar in de vorm van V-sleuven)van beton met een stuclaag erop. (plafond is glad)systeemplafond. (vierkante of rechthoekige platen)van plaatmateriaal. (b.v. gips, hout, staal)

  6. Elektrische aansluiting(en)
  Verzorgt u zelf.Moeten wij voor u verzorgen. (de contactdozen zijn aanwezig in het plafond)

  In het geval dat wij het moeten verzorgen